Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Εφορία

1 Φορολογικές δηλώσεις

2 Έκδοση ΑΦΜ

3 Μεταβολή ατομικών στοιχείων

 • αλλαγή ταυτότητας
 • αλλαγή διεύθυνσης
 • δήλωση γάμου
 • δήλωση διαζυγίου
 • δήλωση θανάτου και κληρονόμων
 • έναρξη γονικής μέριμνας
 • διακοπή γονικής μέριμνας

4 Οφειλές

 • ρύθμιση
 • ενημέρωση
 • εκτύπωση
 • εξώφληση

5 Αυτοκίνητα

 • τέλη κυκλοφορίας
 • δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου
 • δήλωση άρσης ακινησίας αυτοκινήτου
 • εξώφληση τελών κυκλοφορίας

6 Ακίνητα

 • δημιουργία Ε9
 • μεταβολή Ε9
 • έκδοση ΕΝΦΙΑ
 • Μισθωτήρια ακινήτων

Συντάξεις

1 Αιτήσεις συνάξεων

 • κύρια
 • επικουρική
 • χηρείας
 • αναπηρίας

2 Ενημέρωση πορείας συνταξιοδότησης

Gov.gr

1 Παράβολο

 • έκδοση παραβόλου
 • αξώφληση παραβόλου

2 Υπεύθυνη δήλωση

3 Εξουσιοδότηση

4 Ψηφιακή Υπογραφή

2
6

ΔΥΠΑ ΠΡΩΗ ΟΑΕΔ

1 Έκδοση δελτίου ανεργίας

2 Επιδόματα

3 Επιταγές

4 Αιτήσεις σε προγράμματα

5 Ενημέρωση στοιχείων

6 Βεβαίωση

 • χρόνου ανεργείας
 • ανεργείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • προαιρετικής ασφάλισης

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

1 Α21 επίδομα τέκνων

2 Επίδομα στέγασης

3 Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα(πρώη ΚΕΑ)

ΑΣΕΠ

1 Αιτήσεις σε διαγωνισμούς

2 Μητρώο(Δημιουργία και ενημέρωση)

3 Ενημέρωση

 • πορείας αιτήσεων
 • νέων προκηρύξεων

ΕΦΚΑ

1 Ραντεβού

2 Παιδικές κατασ..

 • αίτηση
 • πορεία αίτησης

3 Ενημέρωση μητρώου

4 Έκδοση αριθμού μητρώου

2
6

ΕΟΠΥΥ

1 Άυλη συνταγογράφηση

2 Φάκελος ασφάλισης υγείας

3 Ραντεβού με ιατρούς

4 αιτήματα

 • αποζημίωσης οπτικών
 • αποζημίωσης λογοθεραπείας

Διάφορα Επιδόματα

1 Επίδομα θέρμασης

2 Επιδότηση καυσίμων

3 Επίδομα τροφίμων

4 τουρισμός για όλους

5 Φοιτητικά

 • στεγαστικό επίδομα
 • επίδομα ΙΚΥ

Άλλες Υπηρεσίες

1 Δημιουργία βιογραφικού

2 Ηλεκτρονικό Ραντεβού σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες

3 Αιτήσεις φοιτητών

 • ακαδημαϊκή ταυτότητα
 • σίτισης
 • στέγασης

4 Αιτήσεις θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο