Αιτήσεις φοιτητών – δικαίωμα στέγασης

Υποβάλλουμε την αίτηση στον ακαδημαϊκό φορέα που έχετε εγγραφεί ως φοιτητής – τρια για την απόκτηση δικαιώματος διαμονής σε φοιτητικές εστίες, στις εγκαταστάσεις του ακαδημαϊκού φορέα που συμμετέχετε ως φοιτητής – τρια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο