Αιτήσεις φοιτητών – κάρτα σίτισης

Υποβάλλουμε την αίτηση στον ακαδημαϊκό φορέα που έχετε εγγραφεί ως φοιτητής – τρια για την απόκτηση κάρτας δωρεάν σίτισης στις εγκαταστάσεις του ακαδημαϊκού φορέα που συμμετέχετε ως φοιτητής – τρια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο