Αιτήσεις φοιτητών – ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)

Υποβάλλουμε την αίτηση στον ακαδημαϊκό φορέα που έχετε εγγραφεί ως φοιτητής – τρια για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, κάρτας σίτισης, δικαίωμα στέγασης σε φοιτητική εστία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο