Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Δηλώστε υπεύθυνα και νόμιμα, οποιαδήποτε ενέργειά σας απαιτεί επικύρωση μέσω της υπεύθυνης δήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο