Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (πρώην Κ.Ε.Α.)

Υποβάλλετε αίτηση για την καταβολή του επιδόματος. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο