Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Υποβάλλετε αίτηση για επιδότηση οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αίτηση υποβάλλεται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (ΚΟΤ  Α) ή (ΚΟΤ Β).

Μετάβαση στο περιεχόμενο